Konditionsövervakning med HD (High Definition)-teknologier ger extremt långa förvarningstider och maximerar planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens livslängd kan utnyttjas till fullo, reparationskostnaderna minskar och konsekvenser av oplanerat driftsstopp minimeras.

De typer av maskinfel som kan uppstå på en viss maskin är välkända för underhållspersonalen. Vad som behövs är ett enkelt meddelande som indikerar att någonting är fel och hur pass allvarligt skadan är. När detta är identifierat kan du lätt välja den mätmetod som ger det snabbaste, billigaste och mest tillförlitliga resultatet.

Våra HD-teknologier baseras på unika och patenterade mätmetoder som ger enastående möjligheter att planera underhållet och säkerställa produktionen.

 


 

Med HD ENV kan försämrad driftskondition upptäckas så tidigt som i Stage 1 och hela skadeprocessen kan följas (från sprickbildning till lösa delar och spjälkning).

Fördelar med våra HD-teknologier:

  • Följ skadans hela utveckling - få extremt lång förvarningstid
  • Förebyggande underhåll med maximal planeringshorisont
  • Identifiera kugg- och lagerskador med hjälp av exceptionellt tydliga spektrum och tidssignaler


High Definition Enveloping teknik – HD ENV
– en ny era inom vibrationsövervakning

HD ENV® är en patenterad innovation inom vibrationsövervakning och kan användas för övervakning av maskiner i ett mycket brett varvtalsområde. Metoden kan på ett mycket tidigt stadium upptäcka maskinproblem som i allmänhet är svåra att hitta i god tid med konventionella vibrationstekniker, som exempelvis kugg- och lagerskador. Metoden utnyttjar skickligt konstruerade och patenterade algoritmer för digital signalbehandling för att få optimala data för analys och trendning. HD ENV kan användas med befintliga vibrationsgivarinstallationer och är därför snabbt och enkelt att integrera i befintlig industriell infrastruktur.

 

High Definition Shock Pulse Method – SPM HD
– övervakning av applikationer i ett mycket brett varvtalsområde

Den mycket framgångsrika metoden SPM HD® för stötpulsmätning är en patenterad vidareutveckling av Stötpulsmetoden (SPM) och används för snabb, enkel och tillförlitlig information om rullningslagers mekaniska tillstånd och smörjtillstånd. Omedelbar konditionsutvärdering ges i form av en lättförståelig skala i grönt-gult-rött. Avancerad digital teknik och varvtalsbaserad samplingsfrekvens gör SPM HD särskilt väl lämpad för övervakning i ett mycket brett varvtalsområde, även applikationer med ultralåga varvtal (0.1 - 20.000 rpm).

 

High Definition Order Tracking
– hantering av varierande varvtal

Med HD Order Tracking anpassas mätningen till aktuellt varvtal för att producera skarpa och tydliga spektrum – avsett förändringar i varvtalet. HD Order Tracking är ungefär tio gånger bättre än traditionella order tracking-algoritmer när varvtalet varierar.

 

Överlägsen kombination av HD-teknologier
– det bästa av två världar

Det är inte nödvändigt att välja endast en mätmetod. DuoTech®-accelerometern förenar det bästa av dessa banbrytande metoder för tillståndskontroll. Kombinationen av de patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD ger maximal flexibilitet och möjliggör överlägsen övervakning av smörjstatus och lagerkondition – där skadans hela utveckling kan följas – såväl som detektering av vibrationsrelaterade problem.