Balansering kan utföras med de portabla instrumenten Leonova resp T30. Här beskrivs balanseringsfunktionerna för Leonova. För mer information kirng balansering, kontakta din närmaster SPM-representant eller läs mer i din instrumentmanual. 


Balansering i ett plan, fyra mätningar

Denna metod använder en mätning utan testvikt för att bestämma rotorns vibrationstal (mm/s RMS), följt av tre mätningar med testvikt vid 0°, 120° och 240° för kalkylering av vikt och position för balanseringsvikten.

Balansering i ett plan, två mätningar

Denna metod använder en mätning utan testvikt för att bestämma rotorns vibrationstal (mm/s RMS) och läge, följt av en mätning med testvikt för kalkylering av vikt och position för balanseringsvikten. Den kräver tidsynkron vibrationsmätning med startpuls från SPMs varvtalsgivare eller en induktiv givare för att hitta den relativa fasvinkeln mellan de två olika vibrationsmätningarna.

Balansering i två plan

Leonova Diamond balancing screenshot

Samma metod med två mätningar som används för mätning i ett plan, fast med vibrationsmätning och balansering i två plan. Mätningarna kan utföras genom att flytta givaren eller genom att ansluta två givare.

För samtliga metoder kan en slutlig mätning utföras för att kontrollera balanserings-resultatet. Vid behov beräknas en trimvikt för finjustering. I Leonova sparas en loggfil med alla balanseringsdata.

Leonova vägleder steg för steg genom hela balanseringsproceduren. Man kan byta rotationsriktning och ändra uppmätta parameter från hastighet till acceleration eller vägamplitud.

Förutom RMS-värdet visas ett spektrum som underlättar att hitta den del av vibrationen som kommer från obalans. För metoderna med två mätningar bildas tidsynkrona medelvärden baserade på min 4 tidssignaler.

Leonova kalkylerar ett antal alternativ för kompensering av obalans:

  • Testvikt: Ange rotorns diameter, vikt och varvtal för att fastställa lämplig testvikt i gram.
  • Två balanseringsvikter: Ange antalet rotorblad. Balanseringsvikten fördelas på två av dem.
  • Borttagning av massa: Borrhålets diameter och djup kalkyleras för olika material.
  • Radiell förflyttning: Ange ändringen i radiellt avstånd. Balanseringsvikten räknas om.
  • Grader till millimeter: Vinklar räknas om till längd mätt längs rotorns omkrets.
  • Behåll testvikt: Beräknar balanseringsvikt med testvikten kvar på plats.
  • Summera vikter: Ersätter alla balanseringsvikter på rotorn med en.