Axeluppriktning är en tilläggsfunktion i Leonova Diamond® för snabb och enkel axeluppriktning, med fri eller begränsad användning. Funktionen är användarvänlig och enkel att lära sig.

Alignment with LineLazer

Axeluppriktning är korrigering av det relativa läget för två kopplade maskiner så att axlarnas centrumlinjer bildar en rak linje när maskinen arbetar vid normal driftstemperatur. Axeluppriktning innebär förflyttning av den ena maskinens främre- och bakre fotpar i höjd- och sidled, tills axlarna är uppriktade inom toleranserna.

Mätenheterna mäter axlarnas positioner i förhållande till centrumlinjen. Enheterna nyttjar digital signalbehandling för att enkelt och helt automatiskt urskilja laserstrålen från störande ljuskällor. Detektorer med digital CMOS bildsensor med hög upplösning ger maximal precision. Mätenheterna har dubbelaxliga inklinometrar med hög precision som kontinuerligt mäter enheternas läge. Detta möjliggör helautomatisk mätning vid mindre än ett halvt varvs vridning av axeln.

Alignment on Leonova Diamond ScreenInstrumentet Leonova Diamond fungerar som kontroll- och displayenhet, med en kraftfull processor som ger mycket korta beräkningstider. Ett användarvänligt grafiskt gränssnitt guidar användaren genom hela uppriktningsförfarandet. Automatiska beräkningar och omedelbara korrigerings- och uppriktningsdata resulterar i en perfekt axeluppriktning. Leonova skapar även en loggfil med alla uppriktningsdata som kan sparas och skrivas ut.

Mätprogram:

  • Uppriktning av horisontellt monterade
    maskiner (automatisk mätning eller manuell inmatning)
  • Uppriktning av vertikalt och fläns-
    monterade maskiner
  • Mätning av mjukfot
  • Kompensation för termisk utvidgning
  • Fotlås-funktion
  • Loggning av mätdata och resultat