De typer av maskinfel som kan uppstå på en viss maskin är välkända för underhålls-personalen. Vad som behövs är ett enkelt meddelande som indikerar att någonting är fel och hur pass allvarligt skadan är. När detta är identifierat kan du lätt välja den mätmetod som ger det snabbaste, billigaste och mest tillförlitliga resultatet.