Syftet med tillståndskontroll är att maximera Life Time Profit för vindparken genom att undvika produktionsförluster och följdskador på grund av haveri på kritisk maskinutrustning, främst lagren i generator, växellåda och huvudlager.

Intelligent tillståndskontroll för vindparker

Onlinesystemet Intellinova är mycket känsligt och ger tidig varning om försämrad driftskondition. Det möjliggör planerat underhåll och reservdelsbyten med kortast möjliga driftstopp.

Intellinova mäter stötpulser och vibrationer, de mest pålitliga och specifika parametrar som visar driftskonditionen, med förinställda intervaller. Systemet mäter signalamplituder, genererar stötpuls- och vibrationsspektrum och, framför allt, visar individuella mätvärden för specifika felsymptom som indikerar konditionen på en innerring, ett kugghjul, etc.

Det primära budskap som når operatören är ett lättförståeligt konditionsvärde, kodat i grönt (gott skick), gult (varning) eller rött (dåligt skick), tillsammans med en beskrivning av den mest troliga orsaken.

SPM tillhandahåller tillförlitlig och lätthanterlig konditionsinformation, tekniskt och ekonomiskt anpassad till kraven för varje enskild anläggning.

 

Windmill diagram

1. Generator

Rekommenderade metoder: SPM HD® och EVAM® för både stötpuls- och vibrationsmätning.
Orsak: Försämrad lagerkondition samt dålig uppriktning är den vanligaste orsaken till haveri.
Anmärkning: Pålitligt, lång förvarningstid.

2. Växellåda

Rekommenderade metoder: SPM HD® och EVAM®
Orsak: Kopplings- och kuggrelaterade problem på höghastighetsdelen av växellådan, stötpulsmätning för lagerkondition på den långsamtroterande sidan av växellådan.
Anmärkning: Växellådor är komplexa och behöver olika mättekniker för att täcka alla fel. RPM beräknas utifrån rotorhastighet.

3. Huvudlager

Rekommenderade metoder: SPM HD®, spektrum och tidssignalanalys
Orsak: Lämplig metod för långsamgående lager.
Anmärkning: Varvtalsmätning är mycket viktigt för långsamroterande delar.

För mer information om våra lösningar inom vindkraftsindustrin, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.