Den danske redaren A.P. Møller ledsnade på 1960-talet på att tank-fartygens lastpumpar gick sönder alltför ofta och utan förvarning. En uppfinnare och en initiativrik finansiär beslutade att göra något åt saken. SPM-metoden uppfanns och sedan dess har SPM funnits representerade i hela sjöfartsindustrin.

Measurement in maritime industryUnder tidigt sjuttiotal utrustades British Petroleums flotta på drygt åttio tankfartyg med stötpulsmätning för att upptäcka skadade kullager innan de havererade. Idag finns vår utrustning för tillståndskontroll installerad på mer än tusen fartyg.

Tidsbaserat underhåll var länge praxis ombord på fartyg, men höga krav på miljö, pålitlighet och säkerhet har gjort att tillståndsbaserat underhåll har blivit vida accepterat även av klassificeringsorganisationer och är redan idag ett möjligt alternativ för i stort sett alla typer av fartyg.

Att känna till tillståndet på maskineriet är avgörande för att kunna undvika plötsliga haverier och för att maximera utrustningens livslängd. Att i god tid få varning om skador på lager och att kunna följa utvecklingen av dessa gör att man kan minimera antalet mantimmar och lagerhållning och därmed öka vinsten.

Sedan starten av SPM har vi ständigt utvecklat vårt produktsortiment med handinstrument, onlinesystem och tillbehör speciellt utformade för stötpulsmätning av roterande maskiner ombord såsom pumpar, fläktar, turboladdare, azipoder, elmotorer med mera. Utrustning för vibrationsmätning används på maskiner där problem med bland annat uppriktning och balansering förekommer. På långsamtroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys av lagerkondition.

Bland våra referenser inom sjöfartsindustrin hittar du RCCL, Stolt Nielsen, Dorchester Maritime, BW Gas ASA, Bergshav Management, Crystal Cruises, Hyundai Heavy Industries, Kvaerner Masa-Yards, Knutsen OAS Shipping, Navion AS, DSME, Samsung Heavy Industries, Teekay Shipping och Western GECO.

För vidare information om våra lösningar för sjöfartsindustrin, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.