SPM Instrument tillhandahåller utrustning för tillståndskontroll till kemisk industri över hela världen. Tillståndskontroll har blivit en naturlig och livsviktig del i driften, bland annat för företag som tillämpar Six Sigma för att systematiskt arbeta med processvariationer.

Kemisk industri är normalt känsliga för produktionsstopp. På grund av långa produktionskedjor kan haverier ha mycket negativa konsekvenser. Dessutom kan leveranstider på reservdelar vara mycket långa, då många av produktionsmaskinerna är specialtillverkade.

Den kemiska industrin delas upp i ett antal sektorer och varje sektor har sina unika krav på utrustning för tillståndskontroll och dess installation. Företag som arbetar med bioteknik har hårda krav vad gäller luftrenhet; om ett luftsystem havererar kasseras all produktion i det drabbade området och det ger stora ekonomiska förluster för företaget

Gemensamt för alla sektorer är kravet på Ex-klassificerade produktionsområden, där säkerhet är av största vikt. All utrustning som används i ett Ex-klassificerat område måste vara certifierad av ATEX eller motsvarande organisation.

Vanligt förekommande maskiner för tillståndskontroll i kemisk industri är elmotorer och pumpar, stora extrudrar, växellådor och ventilationsfläktar. Här används onlinesystem som mäter och utvärderar trender med SPM Spectrum och mäter lagerkondition med stötpulsmätning. På långsamroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys.

SPM kan erbjuda både den hård- och mjukvara som behövs för effektiv tillstånds-kontroll, hela vägen från datainsamling till utvärderade mätresultat. Våra mätmetoder för lagerkondition och vibrationsövervakning är effektiva och välbeprövade.

Polyolefinproducenten Basell har nyligen installerat mätutrustning från SPM i två fabriker i Europa och Asien. Andra multinationella företag i kemikalieindustrin som använder SPM-utrustning är Procter & Gamble, AstraZeneca, Lukoil, Kinef, DuPont, Glaxo, Gazprom och DOW Chemicals. Tillverkare av produktionsutrustning för industrin finns också bland våra kunder, såsom Werner & Pfleiderer, Japan Steel Works och Kobelco.

För mer information om våra lösningar för den kemiska industrin, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.