Gruvindustrin är konkurrenskraftig och kapitalintensiv med små vinst-marginaler. När tekniken gör framsteg och effektivare utrustning tillförs, behövs en säker underhållsstrategi för att förbättra driftsäkerheten och säkerställa maximal kapitalavkastning.

Underhållskostnader är generellt högre i gruvindustrin än i många andra branscher. Tills nyligen var reaktivt underhåll den dominerande strategin inom gruvdriften, men till följd av utrustningsfel och haverier som orsakar stora produktionsförluster och ökade underhållskostnader har industrin moderniserat sin underhållsstrategi.

Svår terräng och hårda driftsförhållanden kännetecknar gruvindustrin. Gruvmaskiner utsätts för tunga laster, smuts och bråte, stora varvtalsvariationer och allvarliga uppriktningsfel. Faktorer som maskinernas storlek och leveranstid av reservdelar har gjort det ännu viktigare att kunna förutspå haverier i god tid.

Vanliga applikationer i öppna gruvschakt är växellådor i grävmaskiner, transport-band och stenkrossar, där låga varvtal och varierande belastning komplicerar tillståndskontrollen.

I underjordsbrytning är tillståndskontroll på hissar och lyftanordningar fördelaktigt. Fläktar i ventilation, vattenpumpar och borrpumpar är andra användningsområden

Gruvdrift är en tung industri där utrustningen måste vara stöttålig och klara av den tuffa miljön. SPM:s produktsortiment innehåller portabla instrument, onlinesystem och tillbehör som alla är specialtillverkade för att mäta stötpulser från roterande maskiner samt  utrustning för vibrationsmätning för upptäckt av uppriktningsfel, obalans och växelproblem med mera. På långsamroterande maskiner kan mättekniken SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys.

Vi erbjuder också ATEX-certifierad utrustning för användning inom explosiva miljöer.

Bland våra gruvdriftsreferenser finns Rio Tinto, Codelco, Matrai Eremü, Alcoa, LKAB, Boliden and Nordkalk. OEM- leverantörer som använder SPM-utrustning är exempelvis ABV Rock Group, Atlas Copco and Metso Minerals.

För vidare information om våra lösningar för gruvindustrin, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.