Redan i slutet av sjuttiotalet började de första sjukhusen och flygplatserna använda SPMs portabla instrument för att kontinuerligt kontrollera fläktar och motorer. Sedan dess har man börjat använda SPMs utrustning i många andra typer av byggnader med höga krav på tillgänglighet.

Drift- och underhållsavdelningar inom läkemedelsindustrin, sterilrumsmiljöer i elektronikindustrin och datacenter med säkerhetskritiska datasystem etc söker sig idag till tillståndskontroll för att uppnå ökad driftsäkerhet och säker produktion. På senare år har höga energikostnader tvingat fastighetsägare att sänka underhållskostnaderna genom att byta från PPM (Planned Preventive Maintenance) till CBM (Condition Based Maintenance) och på samma gång ställer hyresgäster högre krav på miljö och tillförlitlighet. Detta har lett till investeringar i nya  underhållsstrategier för kontorsbyggnader som exempelvis banker och teletjänstcentraler.

I oktober 2006 tilldelades SPM Instrument UK, tillsammans med Centrica, priset British Institute of Facilities Management Innovation Award för att ha utvecklat konceptet "den talande byggnaden". Förutom ökad driftsäkerhet, bidrar "den talande byggnaden" också till att spara upp till 30% i driftskostnader genom tillståndskontroll med onlinesystem.

I "den talande byggnaden" övervakas vanligen maskiner med roterande delar, såsom elmotorer, pumpar och fläktar, men även luftfilter, varmvattenberedare och kopplingsdosor. Man mäter lagerkondition, vibration, temperatur och elsäkerhet med mera.

SPM Instrument erbjuder hård- och mjukvara för effektiv tillståndskontroll i alla typer av byggnader, även utspridda över geografiskt stora områden, hela vägen från datainsamling till analyserade mätdata. På långsamroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys.

"Centrica UK har dokumenterat besparingar på £8 per m2 i tjugo teletjänstcentraler, som nu är utrustade med systemet." Brian Amos, Centrica (tidigare British Gas)

SPMs produkter och metoder för tillståndskontroll inom fastighetsunderhåll används också i bankbyggnader, shoppingcenter, sterilrum, datacentraler och laboratorium.

För mer information om vår lösning för fastigheter, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.