Underhållsstrategin inom kraftindustrin har förändras under de senaste åren. Många energiproducenter fokuserar nu på förbättrad maskintillgänglighet för att stärka konkurrenspositionen och få en högre avkastning. I en tid med nedskärningar och ökad efterfrågan är en underhållsstrategi med fokus på just maskintillgänglighet ett steg i detta led.

SPM Instrument har tillhandahållit innovativa lösningar för tillståndskontroll i kraftindustrin i många år. Varje sektor av kraftindustrin har sina specifika problem-områden. Säkerhet, pålitlighet och tillgänglighet påverkar tillväxtpotentialen på varje anläggning, med det gäller också valet av produktionsteknik och utrustning. Minsta gemensamma nämnare mellan de olika teknikerna är vikten av kontinuerlig produktion. Avbrott i tillverkningen kostar mycket pengar hos slutanvändaren och leder ofta till straffavgifter för distributören, samtidigt som reservdelar ofta är mycket kostsamma.

Av olika anledningar konsumerar delar av norra halvklotet mest ström i världen. Exempelvis finns här många högkonsumerande industrier, såsom aluminium- och stålverk och pappers- och massaindustrier. Ett hårt klimat längst uppe i norr ger också högre förbrukning för uppvärmning av byggnader vintertid.

Som en följd av efterfrågan på miljövänlig och förnyelsebar energi dyker vindkraftsanläggningar upp världen över och vindkraft är i dagsläget det snabbast växande området inom energiproduktion. Våra patenterade metoder har visat sig speciellt användbara för de svåra mätvillkoren inom vindkraften.

Kärnkraftsindustrin har av naturliga anledningar väldigt strikta riktlinjer för sin produktion. SPM erbjuder mätutrustning som lämpar sig väl för kraftstationer där säkerhet och miljömässig integritet måste garanteras. I kraftanläggningar är de vanligaste maskinerna turbiner, växellådor och generatorer. Dessa är vanligen utrustade med övervakningssystem. Övrigt maskineri, såsom kylpumpar och frånluftsfläktar lämpar sig väl för kontinuerlig tillståndskontroll med onlinesystem som Intellinova® eller regelbunden mätning med handinstrument som Leonova Diamond® or Leonova Emerald®.

Med de tuffa miljökraven på kraftindustrin och de varierande driftsvillkoren i åtanke, vet vi att SPM kan erbjuda både den hård- och mjukvara som behövs för effektiv tillståndkontroll, hela vägen från datainsamling till utvärderade mätresultat. På långsamt roterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys av lagerkondition.

Stora energiproducenter som i dagsläget använder utrustning från SPM är Vattenfall (vattenkraft, kärnkraft och kolkraft), GE Energy (vindkraft), Fortum (all energiproduktion) och J Power (vindkraft).

För mer information om våra lösningar inom energisektorn, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.