På senare år har cementindustrin tagit sig an det förebyggande underhåll som varit mycket framgångsrikt i många andra industrier under decennier. Underhållet representerar en markant del av driftskostnaderna och är därför också en avgörande del i arbetet med effektivisering. SPM har varit aktiva inom cementindustrin i ett antal år och vi fortsätter att bidra till ökad driftsäkerhet i produktionsanläggningar världen över.

Tillgänglighet är av högsta prioritet i cementproduktion. Oplanerade driftstopp orsakade av fel på utrustningen kan bli mycket kostsamma. Dålig tillgänglighet påverkar produktionen på timbasis och i cementindustrin är dessa siffror ofta mycket höga. Kostnaderna för följdskador kan bli astronomiska om den huvudsakliga tillverkningen skulle stanna.

Många av maskinerna körs under hårda, dammiga, smutsiga och varma förhållanden. Detta kräver optimerad smörjning av alla lager. Låga varvtal ställer speciella krav på mättekniken som används för övervakning. SPM-metoden är unik då den möjliggör övervakning under dessa förhållanden och dessutom ger långa förvarningstider på begynnande lagerskador. Tekniken används inte bara för att övervaka manuellt smorda lager utan också tillsammans med automatiska smörjsystem genom att skicka signal om smörjning till systemen. SPM Spectrum i kombination med EVAM passar dessutom mycket bra för att kontrollera driftsförhållanden för växellådor. På långsamroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys.

I cementindustrin tillämpas tillståndskontroll ofta på kalkugnsdrifter, separatorer, krossar, såll, växellådor, transportband, fläktar, kvarnverk (raw mill, ball mill), hissar och blåsmaskiner.

SPMs produktsortiment innehåller portabla mätinstrument, onlinesystem och tillbehör som alla är specialtillverkade för att mäta stötpulser från roterande maskiner samt utrustning för vibrationsmätning för upptäckt av uppriktningsfel, obalans och växelproblem med mera.

Stora SPM-kunder inom cementbranschen är Holcim, Heidelberg, Cemex, Lafarge, Northern Cement, Siam Cement och Thai Cement, bland andra.

För mer information om våra lösningar inom cementindustrin, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.