Paper machine

På pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden tillämpas vibrationsövervakning på superkalandern till PM8 både för att optimera driften och förlänga livslängden på valsarna.

PM8s superkalander har tolv valsar i en hög stapel, varav hälften är mjuka (elastiska) som ofta blir slitna och behöver därför regelbunden slipning. Slitna valsar orsakar vibrationer i hela stapeln, vilket ökar slitaget på alla valsarna. När vibrationsnivåerna i kalandern blir för höga krävs en sänkning av hastigheten vilket i sin tur leder till potentiella kvalitets- och produktionsförluster.

Vibrationer i kalandrar är svåra att analysera med traditionell vibrationsmätning. Med den mätteknik som beskrivs i denna fallstudie, kan tillståndet för enskilda valsar i kalandern följas noggrant och på så sätt hjälpa operatörer avgöra när och vilka valsar som behöver bytas ut och skickas på slipning.

Mätvärden från onlineövervakningssystemet exporteras via OPC till fabrikens informationssystem som är installerat i kalanderns kontrollrum, där operatörerna lätt kan hålla ett öga på vibrationsnivåerna.

Med sina tre pappersmaskiner PM8, PM10 och PM12, är Stora Enso Kvarnsveden ett av Sveriges största pappersbruk.