SSAB i Luleå har nyligen utrustat stränggjutningslinje 5 med tillståndskontroll med hjälp av onlinesystemet Intellinova Compact och mätmetoden SPM HD

Under åren har SSAB haft många lagerhaverier i drivsystemet till oscilleringen, med produktionsbortfall som följd. Denna fallstudie är en redogörelse för en åtta månader lång period av testmätningar vid SSAB:s stränggjutningsanläggning i Luleå. Syftet med studien var att avgöra systemets funktionalitet och dess förmåga att upptäcka de svaga signaler som ett skadat lager ger upphov till vid de relativt låga hastigheterna (ca 120 RPM) i oscilleringsanläggningen.

Bearing damage
Liten men klart synlig splittring i det ersatta lagret.

Under testperioden detekterades fyra lagerfel i drivmekanismen.

SSAB är en världsledande producent av kalla stål och avancerade höghållfasta stål och Nordens största tillverkare av tunnplåt. I Sverige har SSAB produktion i Luleå, Borlänge och Oxelösund. Från produktionsanläggningen i Luleå transporteras stålämnen till Borlänge för valsning och bearbetning till tunnplåt.