På en autogen kvarn i Bolidens gruva i Garpenberg övervakar onlinesystemet Intellinova konditionen på motorer och växellådor med hjälp av vibrationsmätning i kombination med SPM HD.

Boliden är ett metallföretag med gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och Irland. Produktionen vid gruvan i Garpenberg innefattar komplex malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Stora expansionsplaner för gruvan med 3,9 miljarder kronor i investeringar under en treårsperiod inkluderar även investeringar i högpresterande utrustning för tillståndskontroll för ett antal kritiska applikationer såsom käftkross, bergspel och anrikningsverkets kvarn, allt i syfte att säkerställa den planerade produktionsökningen.

Autogenous Mill at GarpenbergTrumman roterar med ett varvtal på 15.7 RPM och drivs av två frekvensstyrda motorer på motsatta sidor. En tvåstegs växellåda driver själva trumman. För att övervaka kvarnen används totalt tjugo stötpuls- och åtta vibrationsgivare som täcker mätning på motor, växellåda och drivaxlar.
Dessutom är två varvtalsprober monterade på drivaxlarna.

Under perioden januari 2012 till oktober 2013 upptäcktes två allvarliga problem i god tid innan några allvarliga konsekvenser uppstod. Den första incidenten var en lagerskada som upptäcktes i en av de två växellådorna. Den andra var en löst kugghjul i samma växellåda. Båda dessa problem kunde ha orsakat allvarliga fel med stora ekonomiska konsekvenser om de hade undgått upptäckt.

Kombinationen av vibrations- och stötpulsmätning är idealisk för denna typ av applikation. Stötpulsteknologin är mycket lämplig för detektion av lagerskador i "bullriga” miljöer som till exempel växellådorna i denna fallstudie. Vibrationsmätning är optimal för lågfrekvensrelaterade feltillstånd som obalans, kuggfel och maskiner med uppriktningsfel.

Efter mer än tjugoen månaders mätningar fungerar systemet mycket väl. Tack vare dess känslighet och de långa förvarningstiderna kan underhållsåtgärder kan planeras långt i förväg vilket ger en känsla av kontroll över denna verksamhetskritiska applikation.