Jaw crusher

Gruvdrift omfattar ett antal kritiska applikationer som kan orsaka stora störningar i produktionsprocessen om haverier inträffar. Till denna kategori av utrustning hör käftkrossen.

Under en fyramånadersperiod gjordes testmätningar på en käftkross i Bolidens gruva i Renström utanför Skellefteå. Käftkrossen, som finns på 840 meters djup, krossar malmen vid ett normalt varvtal på 181 RPM.

Denna fallstudie beskriver implementationen av tillståndskontroll och resultat från testperioden. Genom att använda ett särskilt “krossfilter" i analysmjukvaran kunde störningar på mätningarna från själva krossningsprocessen filtreras bort. Multipla bandvärden användes för att skilja lagerfrekvenser från de starka moduleringskomponenterna.

Under försöksperioden upptäcktes två små ytterringsskador. Då de bedömdes vara i ett mycket tidigt skede vidtogs inga åtgärder, men onlinesystemet mäter vidare och skadornas fortsatta utveckling övervakas noggrant.