Slitevind ABs önskan var att installera ett system som skulle kunna förhindra den höga kostnaden för byten av skadade växellådor i vindparken.

Slitevind äger 29 vindturbiner i Sverige varav arton ligger på Gotland. Tio vindturbiner är belägna i Smöjens vindpark på norra delen av ön. Smöjen består av fyra stycken Vestas V66 (1,5 MW), fyra Vestas V47 (0,66 MW) och två Enercon 0,5 MW.

Vindturbinen Vestas V66 uppfördes 1999 och garantin löpte ut under 2004. Ägaren och teknikern Anders Gahne ville installera ett system som kunde förhindra de höga reparationskostnaderna för havererade växellådor. Det första SPM-systemet installerades på turbin nr 1504 (Vestas V66). Onlineystemet VMC20 mätte driftskonditionen på huvudaxeln, växellådan och generatorerna med SPM Spectrum samt vibrationer med mätmetoden EVAM.

Efter en period på några månader kom den första indikationen på försämrad drifts-kondition; på den utgående axelns lager från växeln till högeffektsgeneratorn. Ökande värden indikerades för lagersymptomet BPFI (innerringsskada). Senare steg värdena ytterligare och under en period med starka vindar och hög produktion visade mätningarna mycket höga värden (se diagram nedan).

 

 

Nära ett år efter installationen av SPM-systemet öppnade ett serviceteam från Vestas högfartsdelen av växellådan och ersatte det skadade lagret samt även lagren på utgående axeln. Allt arbete utfördes på plats. Lagret visade en trasig innerring och föroreningar i oljan från metalldelar som gjorde att även denna måste bytas ut.

Den totala kostnaden för reparationen var 10% av kostnaden för ett komplett växellådsbyte. Ytterligare tre V66 vindturbiner på Smöjen har också VCM-systemet installerat.

Mätpunkter:

  • Stötpulsgivare på huvudaxelns lager
  • Stötpuls- och vibrationsgivare på växellåda 
  • Stötpulsgivare på högeffektsgenerator
  • Stötpulsgivare på lågeffektsgenerator
  • Vibrationsgivare på högeffektsgeneratorns kylfläkt