Skog

Denna fallstudie handlar om implementation av tillståndskontroll på en lågtryckskik i ett av Sveriges största massabruk, Södra Cell Mönsterås.

För att undersöka möjligheten att övervaka den mekaniska konditionen på lagren i en kik, lät Södra Cell installera testutrustning på hög- och lågtryckskikar vid massafabriken i Mönsterås i syfte att utvärdera mätsystemet.

Vid lagerövervakning på en lågtryckskik måste hänsyn tas till en rad komplicerande faktorer, såsom låga varvtal, tryckpulser och användningen av smörjmedel som dämpar signalen. Mätmetoden SPM HD mäter noggrant lagerkondition vid varvtal ner till 1 RPM. Larminställningar baserade på lagersymptom avslöjar lagerkondition på detaljnivå och ger tillförlitliga larm.

Under försöksperioden indikerade mätningarna en ytterringgsskada, som kunde bekräftas när lagret byttes ut.