"I samarbete med SPM har vi sedan april 2009 bedrivit ett projekt på fyra av våra bandpressar, där vi mätt lagerkondition med mätmetoden SPM HD. Att bandpressarna fungerar som de ska är viktigt för att bibehålla kvaliteten på pappersmassan. Eventuella haverier leder också till stora kostnader för skadade valsar.

Genom åren har vi prövat ett flertal olika mätmetoder på bandpressarna, men SPM HD är den första som har kunnat indikera begynnande lagerskador. Mätmetoden är mycket pålitlig och har inte gett några falsklarm; varje gång systemet indikerat ett fel har det visat sig stämma när vi demonterat lagren. Förvarningstiden har varit så lång som upp till sex månader. Metoden är enkel att använda och mätresultaten lätta att förstå. Tack vare SPM HD har vi hittills hittat sex lagerfel som vi kunnat åtgärda genom planerade byten."

Per Ljungström, underhållsingenjör, Hallsta Pappersbruk