Ball mill gearbox at Orcem

Nederländska cementtillverkaren Orcem använder HD-teknologier för att övervaka den mekaniska konditionen på en kulkvarn, som är en mycket viktig del av tillverkningsprocessen. I många fall kan produktionen bli starkt begränsad eller stoppas helt om kulkvarnen inte fungerar. Därför är noggrann observation av kvarnens driftskondition viktigt.

Kombinationen av vibrationsövervakning och stötpulsmätning med SPM HD är perfekt för denna typ av applikation. Stötpulsteknologin är mycket lämplig för att upptäcka lagerskador i "bullriga " miljöer som växellådan i detta case. Vibrationsövervakning är optimalt för lågfrekventa signaler som är kopplade till obalans, lösa kugghjul och feluppriktning. Denna fallstudie beskriver konfigurationen av övervakningssystemet samt iakttagelser på en växellåda och frånluftsfläkt tillhörande en kulkvarn.