Zellstoff Pöls AG in Austria
Denna case study beskriver testmätningar som utförts på en långsamtroterande tvättpress (ca 8 RPM) i blekeriet vid Zellstoff Pöls AG i Österrike med hjälp av mätmetoden SPM HD.

Sedan man inte lyckats uppnå tillförlitliga resultat med vibrationsmätning beslutade österrikiska massabruket Zellstoff Pöls AG att genomföra testmätningar online med Intellinova Compact och den patenterade stötpulsteknologin SPM HD på en tvättpress av fabrikatet Metso. Efter att man under testmätningarna upptäckt en lagerskada i god tid för planerat byte har denna lösning för tillståndskontroll installerats även på en kokare och ett mesafilter. Övervakning av ytterligare applikationer planeras framöver.

I detta skolexempel på framgångsrik tillståndskontroll visade testmätningarna att SPM HD har kapacitet att ge en förvarningstid på sex månader och mer.