För svenska kunder

Utbildningen riktar sig till personal utan tidigare erfarenhet av vibrationsteknik och vibrationsanalys. Den är tänkt som en introduktion till tillståndskontroll, vibrationsanalys och underhållsrutiner. Kursen tar upp underhållsstrategier, ytterligare övervakningsmetoder, principer för vibration, olika givare och monteringsteknik, feldiagnosticering, larmhantering m.m. CAT I-certifieringen kräver godkänt certifieringsprov samt minst 6 månaders praktisk erfarenhet av vibrationsanalys i fält.

Kurslängd: 4 dagar
Pris: 15.500 SEK + 3.000 SEK för examensprov (krävs för certifiering)

I allmänhet behöver vi få din kursregistrering minst en månad innan kursstart så att vi kan boka hotellrum. I priset ingår utbildningsmaterial, luncher och en middag men inte hotellkostnad (ca 1100 kr/natt) och resor.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.

 ------------------------------------------------------ 

For Swedish customers 

This training is directed to personnel who are inexperienced with vibration techniques and analysis, and is intended as an introduction to condition monitoring, vibration analysis and maintenance practices. The subjects covered are maintenance strategies, additional monitoring methods, principles of vibration, different transducers and mounting techniques, fault diagnosis, alarm handling and more. The CAT I certification requires that students passed the written exam and can demonstrate a minimum of 6 months practical experience of vibration analysis in the field.

Duration: 4 days
Price: 15.500 SEK + 3.000 SEK for exam (optional)

In general we need participants to register at least one month before the training to allow us to book hotel rooms. Prices include training materials, lunches and one dinner. Hotel (approx. 1100 SEK/night) and transportation is not included.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be invoiced 50% of total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled. Price changes may occur.