Ett onlinesystem för tillståndskontroll och diagnostisering är ett verktyg för kapitalförvaltning som kommer att hålla ständig uppsikt över din utrustning och maximera tillgänglighet och prestanda.

Intellinova® kombinerar komplexa mätmetoder och avancerad databehandling med ett användarvänligt gränssnitt och många möjligheter att anpassa systemet individuellt. Resultatet är ett mycket flexibelt och högpresterande system som skickar lättförståelig konditionsinformation raka vägen till kontrollrummet som underlag för väl underbyggda beslut om underhållsåtgärder.

Intellinovasystemet är centrerat kring mät- och kontrollenheten Commander Unit, som var och en betjänar upp till 32 kanaler för stötpuls-, vibrations- och/eller analog mätning i valfri kombination. En dedikerad kommunikationsprogramvara triggar, styr och filtrerar mätningar och data, och hanterar all meddelandehantering mellan databasen och en eller flera enheter Commander Units. Intellinova är en arbetshäst och den perfekta lösningen för tillståndskontroll online på alla typer av applikationer.

Systemet är robust designat i alla avseenden, med hårdvara för tuffa industriella miljöer och långvarig användning. Mjukvarukomponenterna är noggrant valda och utformade för att skapa ett system för framtiden, med goda möjligheter till kommunikation med andra system.


Intellinova i olika utföranden för olika behov 

Intellinova finns i olika former och storlekar. Befintlig hårdvara, utrymmesbegränsningar och en rad andra faktorer kan påverka dina krav. Därför finns flera kapslingslösningar för Commander Unit och mätenheterna - läs mer i menyn till vänster.