SPM Instrument AB

SPM Instrument AB har över 40 års erfarenhet inom tillståndskontroll och ett nära samarbete med kunder i alla industrier. Vi har kvalificerade och noga utvalda försäljnings- och servicerepresentanter i mer än 50 länder världen över som ser fram emot att hjälpa dig.

Vi tillhandahåller all teknisk service, support och utbildning du kan behöva för att bli din egen expert inom tillståndskontroll. Huvudkontoret ligger i Strängnäs, där också forskning och utveckling, huvuddelen av tillverkningen samt marknadssupport är stationerade. Strängnäs är även bas för den svenska försäljningsorganisationen. Koncernen SPM har ca 220 anställda, varav ca 80 i Strängnäs.

Övervakningsutrustning för alla behov

Att upptäcka maskinfel i ett tidigt skede och utvärdera mätdata för konditionsbaserat underhåll är vår kärnverksamhet. SPM täcker in alla möjligheter, från portabla handinstrument  och fast installerade varningssystem till stora onlinesystem som kontrolleras av vår egen programvara Condmaster®Ruby. Våra intelligenta lösningar är kostnadseffektiva, konstruktiva och kompletta. Efter dina önskemål sätter vi ihop ett paket för tillståndskontroll som passar dina ekonomiska och tekniska krav.

Vår utrustning gör det möjligt att identifiera potentiella maskinproblem i god tid för planerat underhåll och reparationer, vilket gör att produktionsprocessen påverkas ytterst lite. Omedelbart utvärderas konditionen på en intuitiv skala i grönt-gult-rött. Detta leder till en förbättrad effektivitet av tillgängliga personalresurser.

Övervakningsmetoderna inkluderar  EVAM® (Evaluated Vibration Analysis Method) med FFT-spektrum, enveloping och RMS vibration, stötpulsmetoden (SPM HD®) och SPM Spectrum HD (detaljerad lageranalys), alla utvecklade av SPM.